top of page

Info

CAAT - Civil Aviation Authority of Thailand

CAAT
CAAT Drone in Thailand

Source: CAAT

All drones equipped with a camera, including those under 250 grams, must be registered for both commercial and recreational purposes. Penalty for flying without registration face up to 1 year imprisonment and / or 40,000 THB

โดรนติดกล้องทุกลำต้องขึ้นทะเบียน รวมทั้งโดรนที่มีน้ำหนักน้อยกว่า 250 กรัมจะต้องขึ้นทะเบียนทั้งเพื่อการใช้งานด้านสันทนาการและด้านพาณิชย์ กรณีฝ่าฝืนกรณีฝ่าฝืนขึ้นบิน โดยไม่ได้ทำการขึ้นทะเบียนมีโทษจำคุก 1 ปี ปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 

NBTC

NBTC  - The National Broadcasting Telecommunication Commission UAV’S RADIO EQUIPMENT REGISTRATION

Infographic-RPA-regulation-eng

© Nathan Dumlao

Source : NBTC

NBTC is for registration as an individual and the radio frequency used by the drone and drone remote control.

Owner must register with NBTC
within 30 days of entering Thailand or purchasing a drone in Thailand even if you do not fly it.
Extended staying in Thailand, it will need to renew NBTC registration !


Penalty for unregistered drone with the NBTC is 100,000 baht or five years in prison or both.

กสทช. สำหรับการลงทะเบียนการใช้คลื่นความถี่วิทยุสำหรับรีโมทควบคุมการบังคับโดรน ผู้ครอบครองจะต้องทำการขึ้นทะเบียนกับ กสทช. ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ซื้อ แม้จะมิได้นำออกมาใช้งาน กรณีชาวต่างชาติยื่นต่ออายุวีซ่าเพื่อขยายเวลาพำนัก จะต้องทำารยื่นขอขึ้นทะเบียนใหม่ทุกครั้ง

กรณีละเลยไม่ลงทะเบียนจะต้องเสียค่าปรับขั้นสูงสุด 1 แสนบาทหรือจำคุก หรือทั้งจำและปรับ

OPEN SKY

OPEN SKY : APPLICATION TO ASK FOR PERMISSION TO FLYING DRONE IN AND AROUND BANGKOK AREA

Source : https://www.aerothai.co.th/th/services/aerothai-utm

The development and use of unmanned aerial vehicles is growing rapidly around the world. This creates a direction and demand at the international as well as the national level to have air traffic management for unmanned aircraft (Unmanned Aircraft System Traffic Management: UTM). AEROTHAI as the country's air traffic service agency. In collaboration with the Civil Aviation Authority of Thailand and Delv Aerospace Company. Therefore, we have initiated the development of air traffic management for unmanned aerial vehicles or the OpenSky Application to meet the overall needs of the country. Initially, the focus is on developing basic UTM in airspace management and permission to take off of unmanned aerial vehicles or drones in Controlled Airspace for the Bangkok Control Zone pilot area, or approximately 65 km from the airport. Don Mueang In order to request permission to fly a drone through It is convenient, safe and in compliance with regulations. It has begun to be used in the Bangkok Control Zone area since September 2022 onwards.

จากการพัฒนาและใช้อากาศยานไร้คนขับที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วทั่วโลก ซึ่งทำให้เกิดทิศทางและความต้องการระดับสากลตลอดจนระดับประเทศให้มีการบริหารจราจรทางอากาศสำหรับอากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aircraft System Traffic Management: UTM) บวท. ในฐานะหน่วยงานผู้ให้บริการจราจรทางอากาศของประเทศ ร่วมกับ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย และ บริษัท Delv Aerospace จึงได้ริเริ่มพัฒนาการบริหารจราจรทางอากาศสำหรับอากาศยานไร้คนขับ หรือ OpenSky Application ให้ตอบสนองความจำเป็นในภาพรวมของประเทศ โดยในเบื้องต้นมุ่งเน้นการพัฒนา UTM พื้นฐานในการบริหารจัดการห้วงอากาศและการอนุญาตให้ขึ้นบินของอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนในพื้นที่ห้วงอากาศควบคุม Controlled Airspace สำหรับพื้นที่นำร่อง Bangkok Control Zone หรือประมาณ 65 กม. จากสนามบินดอนเมือง เพื่อให้การขออนุญาตการขึ้นบินโดรนเป็นไปได้อย่างสะดวก ปลอดภัย และถูกต้องการตามกฎระเบียบ โดยได้เริ่มใช้งานในพื้นที่ Bangkok Control Zone ตั้งแต่เดือนกันยายน ๒๕๖๕ เป็นต้นมา

Flight Restrictions in Thailand : No Fly ZONE

TH No Fly Zone

Source : Mario Hennenberger, Google Earth

 

CAAT provides KML/KMZ files containing precise coordinates of No-Fly Zones. You can download the files from July 2021 via  [Aerodome, No-Fly Zones]. The PDF outlining zone restrictions (source: CAAT, October 2023) when placed on Google Earth displays restricted areas such as parts of Ayutthaya, Saraburi's northeast, Pathum Thani's northeast, Rangsit (excluding a 9km radius around the Airport), Nakhon Nayok's west and south, Kabin Buri, Prachinburi's east and west, Kanchanaburi's northwest, most of Chachoengsao, MinBuri, Samutprakan (excluding a 9km radius around the Airport), Chonburi, Sa Kaeo's west, Chanthaburi's west and south, Samet, Rayong (excluding a 9km radius around the Airport), Trat's northwest (excluding a 9km radius around the Airport), Ratchaburi's west, a small vicinity around Surat Thani, Nakhon Si Thammarat's south, Phang Nga's south, Trang, Songkhla, Krabi, Phuket, and Narathiwat's south.

 

Bangkok, in general, is classified as a Special area. As of July 2021, the zone designated for the Royal Cremation Ceremony of the Late King Bhumibol Adulyadej in September 2017 still remains. It's uncertain if the special regulations for this area are presently active, so exercise caution and ensure you have permission when flying within Bangkok.

CAAT จัดเตรียมไฟล์ KML/KMZ ที่มีพิกัดที่แม่นยำของเขตห้ามบิน สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2021 ผ่านทาง [แอโรโดม,  เขตห้ามบิน] ข้อจำกัดเขตเค้าร่าง PDF (ที่มา: CAAT, ตุลาคม 2023) เมื่อวางไว้บน Google Earth จะแสดงพื้นที่หวงห้าม เช่น บางส่วนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสระบุรี, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของปทุมธานี, รังสิต (ไม่รวมรัศมี 9 กม. รอบสนามบิน), นครนายกด้านตะวันตกและทิศใต้ , กบินทร์บุรี ทิศตะวันออกและทิศตะวันตกของปราจีนบุรี , ทิศตะวันตกเฉียงเหนือของกาญจนบุรี , ฉะเชิงเทรา มีนบุรี , สมุทรปราการ (ไม่รวมรัศมี 9 กม. รอบสนามบิน), ชลบุรี, ทิศตะวันตกของสระแก้ว, จันทบุรี ทิศตะวันตกและทิศใต้, เสม็ด, ระยอง (ไม่รวมรัศมีรอบสนามบิน 9 กม.) สนามบิน) ทิศตะวันตกเฉียงเหนือของตราด (ไม่รวมรัศมีรอบๆ สนามบิน 9 กม.) ทิศตะวันตกของราชบุรี พื้นที่เล็กๆ รอบสุราษฎร์ธานี ทิศใต้ของนครศรีธรรมราช ทิศใต้ของพังงา ตรัง สงขลา กระบี่ ภูเก็ต และทิศใต้ของนราธิวาส

VTR1 (Bangkok Flight Permission Request)

No fly zone CAAT

Source : CAAT

 

Flying in Bangkok and the 19Km surrounding from victory monument, ALWAYS requires permission.

การทำการบินในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรอบ 19 กิโลเมตรจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ จะต้องทำการขออนุญาตขึ้นบินผ่าน แอปพลิเคชั่น Open Sky

20 above to fly Drone Thai service

CREDITS :

CAAT
NBTC
AEROTHAI
UNSPLASH
FLATICON

bottom of page